Ordinacija opšte medicine i medicine rada

Kompletan tim kojeg čine specijalisti raznih grana medicine za obavljanje:

- Sistematskih pregleda, 

- Izdavanje ljekarskih uvjerenja za posao, polaganje vozačkog ispita, upis na fakultet, školu i obdanište, specijalistička obrada za penziju.

0 0