Ultrazvuk kukova kod beba

Slika

Prvi ultrazvučni pregled bebinih  kukova potrebno je uraditi u prva tri mjeseca života (najbolje između 1 i 2. mjecesa), da bi se na vrijeme utvrdilo da su kukovi „zreli“.

 

Naime, kukovi se razvijaju tokom trudnoće, a svaki pokret nogu koji beba napravi produbljuje čašice. Ukoliko su čašice nedovoljno produbljene, glavica butne kosti ne može dobro da legne i može doći do iščašenja. Takvi kukovi se nazivaju „nezreli“. Neka djeca se rađaju sa djelimično zrelim kukovima, ali se u naredna tri mjeseca, pravilnim povijanjem i vježbama, čašice vrlo uspješno produbljuju.

 

Kako se displazija kukova ne može sa sigurnošću utvrditi samo kliničkim pregledom, pri svakoj sumnji na nju, dijete se upućuje na ultrazvučni pregled. Ultrazvučni pregled kukova je potrebno izvršiti i kod djece koja imaju bilo koji od sljedećih faktora rizika:

  • Razvojni poremećaj kuka u obitelji,
  • Postojanje deformacije vrata ili stopala,
  • Prvorođeno žensko dijete,
  • Blizanačka trudnoća,
  • Manjak plodne vode u trudnoći,
  • Nedonešenost.
U našoj ustanovi ordinira  Doc.dr.sci.med.prim.Čustović dr.Svemir. specijalista ortoped koji je prvi uveo ultrazvučnu dijanostiku u pregled kukova na  Tuzlanskom kantonu.
0 0