Bolesti krvnih sudova (Angiologija)

angiologija

Vaskularna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi s problemima vezanim za krvne sudove (arterijama, venama i limfaticima). Angiologija je poseban segment vaskularne hirurgije, koja obuhvata dijagnostiku i konzervativno liječenje najrazličitijih vaskularnih oboljenja.

Dijagnostika oboljenja krvnih sudova obuhvata različite preglede, a u našoj poliklinici se mogu uraditi gotovo svi neinvazvni pregledi na različitim segmentima krvnih sudova i to:

 

Slika
- Color Duplex Scan vratnih krvnih sudova (karotidnih arterija, vertebralnih arterija, jugularnih vena) - u smislu dijagnostikovanja bolesti na tim krvnim sudovima i savjeta o daljem liječenju - konzervativnom ili operativnom.
 
- Color Duplex Scan arterija i vena ruku.
 
- Color Duplex Scan arterija i vena - u smislu otkrivanja tromboza površinskih i dubokih vena, varikoziteti površinskih vena, stenoze i okluzije na arterijama nogu, različite anomalije na tim krvnim sudovima, i sl).
 
- Color Duplex Scan abdominalne aorte i ilijačnih arterija - radi procjene patoloških promjena koje se često javljaju na ovoj najvećoj arteriji u trbuhu (aterosklerotične naslage na abdominalnoj aorti, proširenja ovih krvnih sudova tzv. aneurizme trbušne aorte). Tom prilikom se otkrivaju promjene na arterijama, pri čemu se mogu dobiti savjeti o daljem praćenju tih procesa, kao i o potrebi operativnog liječenja i načinima liječenja.
 
- Color Duplex Scan trbušnih vena (ilijačnih vena, vene cave inferior ) - na kojima se ovim pregledom  mogu otkriti razne promjene (u smislu trombotičnih procesa) na tim venama i na osnovu dobivenih nalaza se daju preporuke za dalje liječenje.
 
Pored Duplex pregleda naša ordinacija vaskulane hirurgije se bavi:
 
-Liječenjem hroničnih rana (dijabetičko stopalo,venski ulcusi),
-Lijecenjem aterosklerotskih promjena (povišene masnoće u serumu),
-Stanjima poslije cerebrovaskularnog insulta (moždani udar),
 
Sve preglede vezane za oblast vaskularne patologije obavlja Prof.dr. Zoran Jerkić, specijalista opšte i kardiovaskularne hirurgije. Nakon dijagnostičkih procedura dobija se savjet o svim mogućnostima liječenja, kako medikamentima tako i operativnim metodama.
0 0