Holter monitoring

Slika
Holter monitor je mašina koja konstantno prati ritam srca. Monitor se nosi 24-48 sati u cilju praćenja rada srca tokom obavljanja normalnih aktivnosti.

Takođe se može koristiti:
 - Poslije srčanog udara,
 - Kada se želi testirati učinak novog lijeka,
 - Kod uspostavljanja dijagnoze vezane za srčanu aritmiju.

Može se koristiti i za dijagnosticiranje:
 - Atrijske fibrilacije i podrhtavanja,
 - Multifokalne atrijske tahikardije,
 - Ubrzano lupanje srca,
 - Paroksizmalne supraventrikularne tahikardije,
 - Razloga za nesvjesticu,
 - Usporeni rad srca,
 - Ventikularne tahikadrije.

Za test nije potrebna posebna priprema.
Doktor će postaviti i uključiti monitor i objasniti kako da vratite elektrode u slučaju da spadnu ili se olabave. Upozorite doktora ako ste alergični na ljepljivu traku ili bilo kakva ljepila. Potrebno je tuširanje ili kupanje prije postavljanja monitora, jer to nećete biti u mogućnosti da uradite dok ga nosite.

Elektrode (mali ravni flasteri) se zalijepe na prsa. Oni su žicama spojeni na mali monitor koji prati i snima rad srca. Holter monitor se nosi u džepu, oko vrata, ili oko struka. Monitor radi na baterije.

Ovo je u potpunosti bezbolan test. Jedino što vam može predstavljati komplikaciju je to što morate monitor nositi blizu tijela, pa to može izazvati problem sa spavanjem.
Nošenje holter monitora je bezrizično. Jedino se mora voditi računa da se elektrode i monitor ne skvase.

Postupak:
 - Vodite dnevnik aktivnosti koje obavljate i bilježite kako se osjećate dok nosite monitor,
 - Nakon 24-48 sati monitor vraćate u ordinaciju,
 - Doktor će pogledati snimke i ustanoviti eventualni abnormalni rad srca.
 - Veoma je važno da vodite tačne bilješke vaših aktivnosti i simptoma, tako da ih doktor može što preciznije povezati sa bilješkama monitora.
 - Elektrode moraju biti čvrsto povezane na prsa,  kako bi zabilješke monitora bile što tačnije.

Dok nosite monitor izbjegavajte:
 - Električne deke,
 - Područja visoke voltaže,
 - Magnete,
 - Detektore metala.

Nastavite sa normalnim aktivnostima dok nosite monitor. Možda će biti potrebno da vježbate, ukoliko su se simptomi u prošlosti desili za vrijeme rekreacije.
0 0