Pilonidalni sinus
Slika

Pilonidalni sinus je abnormalno zadebljanje na koži, koje obično sadrži dlačice i mrtve stanice kože. Gotovo uvijek je lociran u blizini trtične kosti, a najčešći uzrok je urastanje dlačica na tom predjelu. Pilonidalni sinus se najčešće javlja kod muškaraca mlađe dobi ili kod ljudi koji previše vremena provode sjedeći.

Ukoliko se inficira, nastali apsces je često veoma bolan. U tom slučaju se cista može drenirati pomoću manjeg reza, ili se hirurški ukloniti. Iako sam zahvat nije posebno rizičan niti komplikovan, zacjeljivanje rane je često komplikovan i dugotrajan proces, koji može trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. To je najveći nedostatak primjene tradicionalnog hirurškog zahvata.

PRIMJENA LASERA U LIJEČENJU PILONIDALNOG SINUSA
Alternativa tradicionalnom zahvatu prestavlja kombinovana upotreba tanke sonde i lasera.  Pomoću sonde se unutrašnjost sinusa očisti od stranih tijela. Nakon toga, zahvaljujući laseru, foto-koagulacija unutrašnjosti dovodi do sublimacije kapsule unutar ciste. Sam proces traje 15 – 30 minuta, a pacijent je u potpunosti radno i funkcionalno sposoban nakon jednog sata. Najveća prednost upotrebe lasera je potpuno zacjeljivanje rane, koje se dešava unutar dvije sedmice, a obično nije potrebno ni naknadno previjanje.

Prednosti lasera u odnosu na tradicionalne hirurške zahvate >>>
0 0