Kolor dopler krvnih sudova

Kolor dopler je bezbolna neinvazivna ultrazvučna pretraga za ispitivanje strukture i oblika krvnih sudova, kao i kvaliteta cirkulacije.

 

Ovom metodom se otkrivaju eventualna suženja, proširenja ili krvni ugrušci unutar krvnih sudova, arterija i vena. Pregledom sa kolor doplerom ljekar može utvrditi brzinu protoka krvi kroz krvne sudove i odrediti da li je brzina protoka zadovoljavajuća.

 

Radi se o potpuno bezbolnoj i neinvazivnoj metodi, koja se može ponavljati neograničen broj puta bez ikakvih posljedica po zdravlje pacijenta. Najčešće se obavlja na krvnim sudovima ruku, nogu, glave i vrata.

Kolor dopler krvnih sudova glave i vrata treba uraditi u slučaju:

 

·         vrtoglavice i nestabilnosti pri hodu

·         slabosti ili osjećaja trnjenja polovine tijela

·         gubitka vida u dijelovima vidnog polja

·         gubitka svijesti

·         glavobolje

·         moždanog udara

·         neuroloških oboljenja

·         ateroskleroze

·         povišenog holesterola i trigricerida u krvi

·         dugogodišnjeg dijabetesa

·         šuma nad karotidnim arterijama

 

Kolor dopler krvnih sudova nogu radi se u slučaju:

·         proširenih vena

·         otoka nogu

·         promjena u boji kože

·         osjećaja hladnih nogu

·         povreda

·         priprema za operaciju vena, postoperativnog praćenja

·         bolova pri hodu

 

Kolor dopler krvnih sudova ruku radi se u slučaju:

 

·        bola, otoka i promjena boje kože

·        povreda

·        procjene stanja krvnih sudova prilikom planiranja arteriovenske fistule za hemodijalizu

·      procjene funkcionalnosti akreirane arteriovenske fistule i eventualno postojanje  komplikacija.

 

Za pregled nisu potrebne nikakve posebne pripreme. Uvijek sa sobom trebate ponijeti ranije nalaze i slike, nalaze krvi te nalaze o bolesti od koje se liječite ili nalaze u vezi sa sadašnjim tegobama.

 

0 0