33. INTERNACIONALNI KONGRES IZ OBLASTI FLEBOLOGIJE, LIMFOLOGIJE I ANGIOLOGIJE CAPIO KONGRES 2018.god
4. i 05. maja 2018 u Dizeldorfu, Njemačka, pod pokroviteljstvom „Capio“ klinike i Internacionalnog kongresa minihirurgije varikoznih vena "Phlebo", održana je 33. Internacionalna radionica iz oblasti flebologije, limfologije i angiologije.

Kongres predstavlja godišnji sastanak jednog od najvećih svjetskih fleboloških foruma, koji uvijek prvenstveno imaju za cilj razmjenu praktičnih iskustava stručnjaka na pomenutim poljima.

Flebologija je grana medicine koja je u posljednje vrijeme doživjela brojne inovacije u dijagnosticiranju i tretmanima, tako da je jedan od najvažnijih zadataka donošenje odluke koja će rezultirati maksimalnom satisfakcijom kod pacijenata.

Svoja saznanja, mišljenja i praktična iskustva je podijelilo veliki broj predavača - stručnjaka/specijalista, predstavljajući osnove, studije i inovacije, u cilju povezivanja i poređenja ustaljenih  i novih oblika terapija, pronalaženja efikasnih kombinacija različitih metoda liječenja, kao i pronalaženja novih metoda liječenja.

Dr. Mohamed Mahmud, mr.sci.hirurg specijalista, Phlebolog, pružio svoj je doprinos prezentirajući rezultate svoje studije o usporedbi trenutnih metoda liječenja sa posljednjim inovacijama, formirajući tako okvir o budućnosti hirurških zahvata u liječenju proširenih vena.
0 0