European Venous Forum i Venous Forum of Royal Society of Medicine su organizovali 17-ti godišnji kongres u Londonu

U Londonu je od 7.- 9. jula održan 17-ti godišnji sastanak, kojeg organizuju European Venous Forum i Venous Forum of Royal Society of Medicine.

 

Sastanak je ponudio raznovrstan, kvalitetan i profesionalan program, koji se sastojao od didaktičkih seansi i originalna istraživanja, koja će biti od interesa za flebologe i širok spektar drugih medicinskih i disciplina.

Preko 30 nacionalnih udruženja iz oblasti flebologije podijelilo je svoja iskustva iz područja prevencije ponovnog javljanja duboke venske tromboze, različitih ablativnih metoda za liječenje proširenih vena, novih terapeutskih strategija venskih malformacija, rekonstrukcije dubokih vena, novosti iz oblasti kompresivne terapije, estetskih aspekata liječenja proširenih vena, i ostalih brojnih aspekata vezanih za naprednije i kvalitetnije tretiranje venskog sistema.

 

Steklo se vrijedno znanje i iskustvo koje će nam pomoći da pružimo kvalitetniju uslugu pacijentima.

 

Sastanak je nosio 15 evropskih CME kredita (ECMEC) Vijeća za akreditaciju za kontinuiranu medicinsku edukaciju ( EACCME )

 

 

Detaljne informacije o održanom kongresu možete pronaći na linku: http://europeanvenousforum.org/index.php/evf-london-2/

 

Slika 108
Slika 109

31. INTERNACIONALNA RADIONICA IZ OBLASTI MINIHIRURGIJE VARIKOZNIH (PROŠIRENIH) VENA

Internacionalni forum minihirurgije varikoznih vena "Phlebo" je 11-12. marta 2016. u Budimpešti, Mađarska, organizovao 31. Internacionalnu radionicu iz Flebologije, Limfologije i Angiologije. 

Radionica predstavlja godišnji sastanak Internacionalnog foruma za minihirurgiju varikoznih (proširenih) vena. Forum inače broji više od 1500 članova iz cijelog svijeta, što ga čini jednim od najvećih svjetskih društava iz oblasti flebologije.

Svoja znanja, mišljenja i praktična iskustva podijelilo je 39 predavača.  Ljekari su se upoznali sa osnovnim algoritmima u flebologiji, limfologiji i angiologiji, kao i izazovima, zamkama i ograničenjima u praksi, te principima dijagnostifikovanja i liječenja bolesti kardio-vaskularnog sistema. Predavanja su bila izuzetnog kvaliteta i doprinijeće unapređenju prakse u svakodnevnom radu doktora/hirurga iz navedenih oblasti.

 

 

Dr. Mohamed Mahmud, mr.sci. specijalista opšte medicine, predstavio je rezultate svojih istraživanja Poređenja  postoperativnih komplikacija tradicionalnih metoda uklanjanja i liječenja  varikoznih vena i miniflebektomije. 

32. Radionica će biti održana 19-20 maja 2016.god u Rigi/Latvija


Slika 110
Slika 111
Slika 112
0 0